• Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed.

  • Repræsentantskabet vælges blandt DOAs antenneforeninger,
          således at antenneforeningerne får et mandat pr. påbegyndt
          25 medlem i antenneforeningen.

  • Det vil sige at en antenneforening på 51 medlemmer, har 3 mandater.

  • Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober måned.Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg
Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg
BESLUTNINGSREFERAT OKTOBER 2022
BESLUTNINGSREFERATER 2015 - 2021

Her kan beslutningsreferatet fra Repræsentantskabsmødet 2021,
27.10.2021, hentes i pdf-format.

Her kan beslutningsreferatet fra det udskudte Repræsentantskabsmøde 2020,
9.6.2021, hentes i pdf-format.

Her kan beslutningsreferatet fra det ordinære Repræsentantskabsmøde,
31. oktober 2019, hentes i pdf-format.

Her kan beslutningsreferatet fra det ordinære Repræsentantskabsmøde,
30. oktober, 2018, hentes i pdf-format.

Her kan referatet fra det ordinære Repræsentantskabsmøde,
31. oktober 2017, hentes i pdf-format.

Her kan referatet fra det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde,
27. oktober 2016, samt takstblad 2017 hentes i pdf-format.

Her kan referatet fra det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde,
25. juli 2016, hentes i pdf-format.

Her kan referatet fra det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde,
10. maj 2016, hentes i pdf-format.

Her kan beslutningsreferatet fra Repræsentantskabsmødet,
26. oktober 2015, hentes i pdf-format.


Her kan beslutningsreferatet fra Repræsentantskabsmødet 2022,
31.10.2022, hentes i pdf-format.
REPRÆSENTANTSKABET I DOA

TAKSTBLADE 2023
  • Takstblad med programpriser, pakkeskift, driftsbeløb,
          opsigelse og andre takster.


REGLER OG VEDTÆGTER MM.

VEDTÆGTER
  • De sidste vedtægter for DOA er revideret på repræsentantskabs-
          mødet, d. 31. oktober 2022.

  • Vedtægterne kan hentes her i PDF-format:

TEKNINSK REGULATIV
  • Ud over vedtægterne, danner teknisk regulativ rammerne for
          foreningens virke og daglig drift.

  • Teknisk regulativ, som er
           udarbejdet i 1989, kan hentes her
           i PDF-format:


GDPR - DATABEHANDLING I DOA
  • DOAs behandling af data jf. databeskyttelsesforordningen:

Sådan bliver du medlem af DOA.
Alle henvendelser vedr. tv og internet, samt teknisk support, skal ske til: Norlys Kundeservice & Salg, eller Teknisk Service, på: 70 11 40 40